Mądry Adaś

Adaś pociąg ma do wiedzy,dziwią jemu się koledzy,że tak uczy się roztropniei że ma najlepsze stopnie. Lecz on mądrym jest kolegą,wszyscy w klasie o tym wiedzą.Zgłasza się do odpowiedzi,kiedy reszta cicho siedzi. Tata dumny jest jak paw,mama mu nie szczędzi braw.Cała cieszy się rodzina,kiedy z wiedzy ich zagina. Wie dokładnie gdzie są góry,gdzie Australia i…

Kontynuuj czytanie